Yapı Yıkımında Lider Kuruluş
LOKASYON

Şişli, İstanbul

İLETİŞİM

0212 218 40 44

Yapıların Yıktırılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı
Yapıların Yıktırılmasına İlişkin Yönetmelik, MAB Destroy İnşaat Yıkım Hizmetleri İstanbul.
Yapıların Yıktırılmasına İlişkin Yönetmelik
07-08-2019

YAPILARIN YIKTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yapıların yıktırılmasına ilişkin iş ve işlemlerin, can ve mal güvenliğinin, çevre ve insan sağlığının ve ilgili standartların dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik; yıktırılmasına karar verilen her tür ölçek ve tipteki yapının yıkımında uygulanacak prosedürü, yıkım faaliyeti süresince alınacak çevreyi koruma ve diğer güvenlik tedbirlerini, uygulanmasına izin verilen yıkım metotlarını ve geri dönüşüm esasları ile denetim personelini kapsar.

Dayanak

MADDE 3– (1) Bu Yönetmelik, 644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesine ve 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Yıkım Yönetmeliği Taslağının tamamı için tıklayınız...

MAB Yıkım olarak, projelerimizde gerçekleştirdiğimiz prestijli yıkım uygulamaları, ileri düzeyde mühendislik bilgisi, yüksek düzeyde güvenlik ve profesyonellik gerektiren yöntemlerdir.

Sizde profesyonel yıkım hizmetlerimizden yararlanabilir, alanında uzman çalışanlarımız ile projelerinizde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi ve iletişim için tıklayınız..               

           

MAB Destroy İnşaat Yıkım Hizmetleri Profesyonel Bir Yapı Yıkım Şirketidir. Merkezi İstanbul'da Olmak Üzere Tüm Türkiye'ye Hizmet Vermektedir.

Tüm Bloglar
2022©copyrighttbn web