Yapı Yıkımında Lider Kuruluş
LOKASYON

Şişli, İstanbul

İLETİŞİM

0212 218 40 44

Yıkım Bina Yıkımı ve Yıkım Firmaları Hakkında Bilgilendirme
İstanbul'daki Yıkım, Yıkımcılar, Yıkımcı Firmalar ve Şirketler Hakkında Bilgilendirme. MAB Yıkım
Ülkemizdeki, Yıkım, Yıkımcılar, Yıkımcı Firmalar ve Yıkım Müteahhitleri Hakkında Bilgilendirme.
02-08-2019

YIKIM

Yıkım Nedir?

Yapının güvensiz hale gelmesi ile ortaya çıkan, çevre yada insanlar için kısmi yada tamamen risk teşkil eder hale gelmesi durumudur. Genellikle çökme, devrilme ve yeniden inşa süreçleri içinde olan yapılara uygulanır. Güvenlik ve çevre şartları nedeniyle ilgili kurumun Yıkım Kararı onayı ile yetkili Yıkım Firmaları tarafından güvenli bir şekilde yapılmaktadır. Yıkım Firması sahip olduğu teknolojik araç-gereç ve teçhizat ile birlikte profesyonel olarak yıkım işlerini gerçekleştirmelidir.

Yıkımcılar-Yıkımcı Firmalar İstanbul

Yıkım faaliyetlerinde bulunurken toplumun can ve mal güvenliği ile çevre sağlığını korumakla yükümlü yetkili kurumlardır. Yıkımcı Firmalar, Tam ve kısmi yıkım faaliyetlerinde, riskleri ortadan kaldıracak veya minimuma indirecek şekilde planlama ve uygulama yapmakla zorundadırlar.

Yıkım Şirketleri yıkım faaliyetlerini ilgili yönetmelikte gösterilen usul ve esaslara göre alınmış yıkım ruhsatı ile yıkım projesine uygun olarak sadece yıkım müteahhitliği belgesine sahip gerçek ve tüzel kişilerce yürütülür.

Yıkım Müteahhitleri

Yıkım faaliyetlerinden doğan iş ve işlemlerini yapmak üzere Bakanlıktan yetki belgesi almış gerçek veya tüzel kişilerdir.

Bina Yıkımı

Toplumun can ve mal güvenliği ile çevre sağlığına olumsuz etkileri olan binaların ilgili mevzuata göre yıkılması gerekmektedir. Bina Yıkma faaliyetleri, ilgili yıkım kararına istinaden binanın ölçeği ve tipine uygun olarak yıkım prosedürlerine göre belirlenir. İnsan ve çevre koruma başta olmak üzere güvenlik tedbirleri sağlanarak izin verilen yıkım metotlarını ve geri dönüşüm esasları ile Bina Yıkım Firmaları tarafından yapılır.

Kentsel Dönüşüm ve Yıkım

Ülkemizde 17 Ağustos depreminden sonra uygulama sahası genişleyen bir acil eylem planıdır. Öncelikle 1. Derece deprem kuşağında yer alan İl ve İlçelerde afetler sonucu bir daha can kaybı yaşanmaması için alınacak tüm önlemleri içerir. Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıları, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerine kavuşturmak nihai amaçtır.

Kentsel Dönüşüm öncelikli deprem kuşağında yer alan nüfus yoğunluğu fazla olan illerde başlayarak tüm Türkiye’de uygulanmaya başlayacaktır. Başta büyük şehirler olmak üzere İstanbul ve İlçelerinde Kentsel Dönüşüme başlanmış olup çalışmalar hızla devam etmektedir.

İstanbul'da Faaliyet Gösteren Yıkım Firmaları ve Şirketleri

İstanbul'da devam eden Kentsel Dönüşüm çalışmalarında, zaman, maliyet ve güvenlik açısından kullanılan eski ve çürük binaların yıkımı faaliyetlerinde Yıkım Şirketlerine’de büyük sorumluluk düşmektedir. Yıkım Firmaları, toplum ve çevre sağlığı açısından yapılan yıkımlarda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Yıkım faaliyeti belirlenen iş planı çerçevesinde gerçekleştirilir ve en az zararla sonlandırılır.

Gelişmiş Ülkelerde kullanılan Yıkım Makineleri Ülkemizde de kullanılmaya başlanmıştır. Uzun Erişimli Yıkım Makinesi İle Yıkım, Patlayıcı veya Dinamitle Yıkım, Mini Makineli-Kat Eksilmeli Yıkım ve El Aletleri ve Makineli Yıkım(beton kesme, duvar delme,  beton delme, duvar kesme makinası, beton kesiler ile yıkım) seçenekleri ile uygun olan en ideal Yıkım Metodunu Kullanan;

MAB Destroy İnşaat Yıkım Hizmetleri, özellikle riskli bölgelerde yer alan, çarpık kentleşme ve nüfus yoğunluğuna sahip Bina Yıkımlarında uygulanan profesyonel yıkım teknikleri ile hızlı, güvenli ve en az zararla başarılı projeler yürütmektedir. Sahip olduğum son teknoloji ekipmanlar ve alanında uzman mühendislerimiz ile yıkım projelerinizde yanınızdayız.

MAB Yıkım Hizmetleri İstanbul, Bina Yıkma Faaliyetlerinizde Çözüm Ortağınız. İstanbul Avrupa yakası ve İstanbul Anadolu yakasında İnşaat, Yapı ve Bina Yıkım hizmetlerimiz devam etmektedir. 

Bina Yıkım Maliyetlerinizi ve Fiyat Bilgisi Öğrenmek için Bize Ulaşın..

 

tags

yıkım firması, yıkım firmaları, istanbul yıkım firmaları, bina yıkım firmaları

Tüm Bloglar
2022©copyrighttbn web