Yapı Yıkımında Lider Kuruluş
LOKASYON

Şişli, İstanbul

İLETİŞİM

0212 218 40 44

Kalite ve SEÇ G Politikası
"Yıkım Projelerinde Risk Analizleri, Emniyet ve Güvenlik Kuralları İle MAB Yıkım Kalite Politikaları"

SEÇ–G Politikası

MAB Destroy İnşaat Yıkım Hiz. Ltd. Şti. Sağlık Emniyet Çevre ve Güvenlik ( SEÇ – G ) kurallarına bağlı çalışmayı ilke edinmiş bir anlayışla faaliyetlerini yürütmektedir. Faaliyetlerinde insan sağlığı, emniyet, çevreye olan etkileri, hayvanların veya diğer canlıların korunması en öncelikli konulardır. 

Hiçbir proje öncelikli olarak SEÇ–G kuralları kapsamında değerlendirilmeden faaliyete başlanılmaz. Faaliyet yürütülecek olan yerdeki ilgili Kanun Tüzük ve Yönetmelik maddelerine tam uyumlu bir şekilde tedbirler alır.

Yıkım yapılacak olan alanda İş Kazası olma riskleri değerlendirilir, Risk Analizleri oluşturulur, alınacak tedbirler belirlenir, tedbirlerin yeterliliği gözden geçirilir. Faaliyet süresince kontrolleri sağlanarak denetlenir ve rapor edilir.

Yangın riskleri değerlendirilir, yangın tedbirleri alınır, yangın eğitimleri verilir, yangın sorumlusu belirlenir, yangın istasyonları kurulur ve belirli periyotta denetlenir.

Projenin büyüklüğüne bağlı olarak revir kurulur, iş yeri hekimi genel ekipmanı sağlar, yeterliliğini kontrol eder, son tüketim veya kullanım sürelerini takip eder, personeli belirli periyotta sağlık kontrolünden geçirir. Veya ilk yardım istasyonu kurulur, ilk yardım eğitimli personel görevlendirilir, tüm denetimleri sağlar.

Acil durumlarda ani müdahalede gecikilmemesi için telsizlerle haberleşme olanağı sağlanır. Telsizlerin sorumlusu günlük bakım ve kontrollerini sağlar.

Özellikle metruk yapılar yıkılmadan önce içerisinde her hangi bir canlının var olup olmadığı denetlenir ( kuş yuvası, arı kovanı, kedi, köpek vs) var ise ilgili kurumlara bildirilir.

Tüm personele tüm konularla ilgili eğitim verilir, sınava tabi tutulur, uygulama sahasında denetlenir.

İnsan sağlığı, doğa ve canlılar bizim için birincil derecede önem arz etmekte ve tüm faaliyetlerimizde öncelikli olarak değerlendirilmektedir. 

2022©copyrighttbn web