Yapı Yıkımında Lider Kuruluş
LOKASYON

Şişli, İstanbul

İLETİŞİM

0212 218 40 44

Asbest Bertarafı
MAB Yıkım, Asbest Bertarafı Yapan Profesyonel Bir Asbest Şirketidir. Asbest Uzmanlarımız ve Bertaraf Ekibimizle Projelerinize Çözüm Ortağıyız.
"Asbest Söküm İşlemlerinden Sonra Oluşan Atıkların Bertaraf İşlemleri"

ASBEST BERTARAFI YAPAN ŞİRKETLER İSTANBUL

Asbest Bertarafı Nasıl Yapılır?

Ülkemizde, yaşama veya çalışma ortamlarında bulunan Asbestli Malzemelerin insanların sağlık ve güvenliğini koruma ve sürdürme amacı ile mevzuatlarda belirtilen değerlere sahip olması gerekir. Öncelikle işverenlerin çalışma ortamlarında bulunan Asbest Miktarının hazırlanacak olan risk planı ile bertaraf edilmesi, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışma ortamlarına kavuşturulması, iş kazaları ve meslek hastalıklarını yok etmek ya da minumum seviyeye düşürmek için, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk değerlendirmesi yapması zorunludur.

Asbest Risk Değerlendirmesi ve Risk Analizi

Risk değerlendirmede ilk önce mevcut veya olası tehlikeler belirlenir. Zarar görme ihtimali olan bireyler belirlenir. Bunlar; işletme çalışanları, müşteriler-ziyaretçiler vb. Asbest Bertaraf Firması riskler belirlendikten sonra Asbest Uzmanı nın belirleyeceği süre dahilinde risklerin bertarafı için çalışmalarına başlar. Yapılan risk değerlendirmesi kapsamında iş yerinde yapılacak değişikliklerin tekrar gözden geçirilerek yeni tehlikelere yol açabilecek durumlara karşı ek prosedürler hazırlanır. Bu sayede olası risklerin ortadan kalkması sağlanır.

Asbest Bertarafı Yapan Firmalar

Ülkemizde belirlenen yönetmelik kapsamında Asbest Bertarafı ile ilgili çalışmaları Asbest Uzmanı ve Ekibi gerçekleştirir. İlgili alanlar Asbest Söküm Uzmanlığı Belgesine Sahip kişi/kişiler tarafından tespit edilir. Alınan numuneler analiz için ilgili kurumlara gönderilir. Gönderilen örnekler neticesinde türü belirlenerek yapılacak olan çalışma ve iş planı ve bildirimler hazırlanır.

Asbest Şirketi, tarafından yapılan çalışmalar bağlı bulunulan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirilir.

Daha fazla bilgi ve yardım için  MAB ASBEST web sitesini ziyaret edebilirsiniz

Ayrıca İlgili Müdürlüğe;

 •  Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için iş yerinde alınacak önlemler
 • İşin çeşidi ve tahmini süresi, işin yürütüleceği yer
 •  Asbest içeren malzemelerin uzaklaştırılmasında kullanılacak yöntem
 •  Asbest sökümü ve uzaklaştırılması işleminde kullanılacak ekipmanların özelliklerini içeren tam bir dosyada teslim edilir.

Asbest Bertaraf İşlemleri

Asbest Bertaraf Çalışmalarında öncelikle projede yer alacak tüm çalışanların iş yeri hekimi tarafından genel sağlık durumu değerlendirilir. Doktor tarafından sağlık raporu onayı verilmeyen kimseler çalışmalarda görevlendirilmez.

Aşağıda yapılan sağlık tetkikleri yer almaktadır.

 • Solunum sistemi muayeneleri
 • Akciğer radyografilerin çekilmesi
 • Psikolojik durum analizi
 • Tahliller

İş yeri hekimi, çalışmalar bittikten sonra sağlık gözetiminin devam etmesi gereken süreyi belirler, çalışanlara sonrasında yapılması gereken sağlık değerlendirmesi ile ilgili bilgi verir.

Asbestli Alanda Çalışma

Asbest Firması her türlü koruyucu ve önleyici tedbirleri belirleyerek oluşturduğu iş planı ve risk analizine göre çalışmalarına başlar.

Öncelikle;

İç ve Dış güvenlik, Uyarı levhaları, Söküm İşlemi, Atık Malzeme; Etiketleme, Paketleme, Depolama ve Bertaraf İşlemleri Sırasıyla Gerçekleştirilir.

Ülkemizdeki mevzuat hükümlerine göre;

Çıkarılan Asbestli Malzemeler, ayrılamaz, parçalanamaz, yeniden üretime girmez, satılamaz, yakılamaz.

Asbestli Ürünlerin Sökülmesi, Taşınması

Çalışanların koruyucu kıyafetleri ile çalışma bölgesinde yayılım riski en fazla olan malzemenin uzaklaştırılması ile çalışmalarına başlarlar. Ortamdaki yayılım ölçülerek uygun koşulun sağlanması için beklenir ve devam edilir. Çalışanlar günlük 3-6 saat olarak söküm, taşıma veya paketleme yapabilirler.

Yayılım Riski en az olan açık hava (asbestli çatı sökümü) çalışmalarında ise koruyucu kıyafetler ile çalışanlar iskele ve taşıma ekipmanları ile riskli malzeme guruplarını koruyucu paketleme elemanları yardımıyla hava ile temasını keserek sabit olduğu alandan uzaklaştırırlar.

Asbestli Ürünlerin Etiketlenmesi ve Paketlenmesi

Ülkemizdeki mevzuatlarda asbestli malzemelerin etiketlenmesi ve ambalajlanması işlemlerinde GHS hükümleri kabul edilmiştir. Etiketler en az 5 cm yüksekliğinde 2.5 cm genişliğinde olmaktadır.

İçeriklerinde “DİKKAT ASBEST İÇERİR” ve küçük harflerle “Asbest tozunun solunması sağlık için tehlikelidir” ibareleri yer alır.

Malzemelerin paketleme şekilleri ise malzemeler etiketlerin sabit bir şekilde yapıştırılacağı boyutta ise yapıştırılır, yoksa kopmayacak şekilde etiket pakete bağlanarak sabitlenir.

Asbestli Ürünlerin Depolanması

Depolanan Malzemeler

 • Hareket alanlarına daraltmadan, geçişleri engellememelidir.
 • Yangın söndürme ekipmanlarının kullanılmasını ve çalışmasını engellemeyecek ve devrilmeyecek şekilde olmalıdır.
 • Işıklandırmayı, makine ve teçhizatların çalışmasını engellememelidir.
 • Ağırlıklarına dayanacak taban üzerine ve ancak 3 metre yükseklikte istifleme yapılması gerekmektedir.
 • Ağır çuval ve torbalar, dört köşesi çaprazlama olarak ve en çok 5 sırada bir, 1 torba eksik konularak dikkatli bir şekilde depolanmalıdır.

Asbestli Ürünlerin Bertarafı

Asbest Bertaraf Şirketi zorunlu sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak insanlara ve çevreye zarar vermeden tüm işlemleri gerçekleştirir. Atık malzemelerin depolanması ve bertaraf işlemleri etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplar, torbalar yardımı ile uzman kişilerce yapılır. Bu sayede atığın ortama yayılma riski ortadan kalkar. Uygun alanlarda atıkların toprağa gömülmesi sağlanır, kullanılmayan kap, torba vb koruyucu malzemelerde gömülür tekrar kullanılmaz. Atıklar ortamdan uzaklaştırdıktan sonra çalışma alanında ve çevresinden asbest tozu (0,01 lif/cm⊃3;’den az ) olup olmadığından emin olunması gerekmekte ve denetim ile incelemesi yapılmaktadır.

MAB ASBEST web sitesi için Tıklayınız..

İlgili Kanun Mevzuatlar;

 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

MAB Yıkım, Asbest Bertarafı Yapan Profesyonel Bir Asbest Şirketidir. Uzmanlarımız ve Bertaraf Ekibimizle Projelerinize Çözüm Ortağıyız. Ayrıntılı bilgi ve iletişim için bize  ulaşın..

2022©copyrighttbn web