Yapı Yıkımında Lider Kuruluş
LOKASYON

Şişli, İstanbul

İLETİŞİM

0212 218 40 44

Asbest Söküm
MAB Yıkım, Asbest Söküm, Asbestli İnşaat, Yapı ve Bina Söküm Hizmetleri Gerçekleştiren Profesyonel Bir Asbest Söküm Firmasıdır.
"Asbestli Yapılarda, Asbest Söküm Uzmanı Eşliğinde Yapılan Söküm Çalışmaları"

ASBEST SÖKÜM FİRMALARI İSTANBUL

Asbest Söküm -  Asbestli İnşaat, Yapı ve Bina Sökümü Hizmetleri

Ülkemizde 31 Aralık 2010 tarihinde her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı yasaklanan Asbest; akciğer kanseri, asbestosis, mesothelioma gibi ölümcül hastalıklara neden olmaktadır. Yakınımızdaki bu tehlike 2010 yılı öncesinde inşa edilen yapıların çoğunda mevcuttur.

Asbest söküm, kırım, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma ve taşıma işlerine başlamadan önce, asbest içerebilecek malzeme ve yerlerini belirlemek için tesis, bina, fabrika ve benzeri yapı ve sistemlerde inceleme yapılarak gereken tedbirler alınmalıdır. İlgili yönetmelikte belirtilen işlerin asbest söküm uzmanı eşliğinde çalışmalarında asbest söküm çalışanı tarafından yapılması gerekmektedir.

Gerekli önlemler alınmasına rağmen, havadaki asbest oranının yönetmelikte belirtilen sınır değeri aşabileceği asbestli yıkım, asbestli söküm, taşıma, tamir ve bakım gibi işlerde çalışanların korunması için koruyucu donanımlar (elbise, maske vb) kullanıması zorunludur.

Asbest Söküm Şirketi  sınır değerin aşılması ihtimali olan alanlara uyarı levhası konulması, asbest veya asbestli malzemeden çıkan tozun, tesis veya çalışma alanı dışına yayılmasının önlenmesi için çalışmaları iş planına uygun olarak hazırlar.

Bu tedbirler 25.01.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK maddelerinde belirtildiği şekilde yürütülür.

Daha fazla bilgi ve yardım için  MAB ASBEST web sitesini ziyaret edebilirsiniz..

Profesyonel Asbest Söküm Firmaları ve Asbest Bertarafı Uygulama Yöntemi

Asbestli Söküm, kırım, yıkım ve uzaklaştırma yapılacak yapıda Asbest Söküm Uzmanı tarafından asbest ihtiva edebilecek riskli malzemelerin yerlerinin tespiti yapılır. Bu malzemeler Risk Analizi ile rapor edilir.

Asbest Söküm Firması ilgili Bakanlığın akredite ettiği bir laboratuvar tarafından analiz numuneleri alınır. Alınan numunelere tür analizi ve faz-kontrast mikroskobu kullanılarak Lif Sayımı yapılır. Test sonuçları ilgili kuruma bildirilir.

Asbest Söküm faaliyetleri Asbest Söküm Uzmanı denetiminde Asbest Söküm Çalışanı yetki belgesine sahip kişilerce yürütülür.

  • Asbest Sökümü yapılacak alandaki söküm faaliyetlerini aşama aşama gösteren bir iş akış zaman çizelgesi hazırlanır. Tüm aşamalar bu programa göre takip edilir.
  • Asbest Söküm Çalışanları sağlık kontrollerinden geçirilerek rapor alınır.
  • Asbest Söküm Uzmanı tarafından çalışanlara iş başı eğitimi verilir.
  • Çalışanların listesi ve faaliyet raporları ilgili kurumlara bildirilir.
  • Söküm alanı çevrilir, gerekli işaretlemeler yapılır ve uyarı levhaları konulur. Yetkili çalışanlar dışında hiçbir personelin Asbest Söküm Alanı girişine izin verilmez.
  • Asbest Söküm ekibi Tyvek Tulum (Kol ve Bacak Bağlantılarına Sargı Yapılarak İzole Edilir), Tam Yüz Maskesi, Eldiven, çelik Burunlu Ayakkabı gibi koruyucu giysilerle kuşandırılır.
  • Tozlu çalışmalar için Duş Ünitesi kurulur. Söküm çalışmaları başlatılır.
  • Sökülen Asbestli malzemeler izoleli ambalajlarla sıkı sargılama yapılarak paketlenir. Üzerlerine Asbest, Tehlikeli Atık vb etiketlemeler her yönden görünecek şekilde ve boyutta yapıştırılır. Etiketlerin düşme riskine karşın üzerine ayrıca kaplama tedbiri alınır.
  • Paketlenen Asbest Söküm Malzemeleri Tehlikeli Atık Taşıma akreditasyonu yapılmış firma ve araçlara yüklenir, ulusal atık taşıma formu düzenlenir, yetkili yakma tesislerine sevk edilerek bertaraf edilir.
  • Tüm kayıtlar ilgili kurumlara bildirilir ve 40 yıl süreyle arşivlenir.

Asbest Söküm ve Yıkım Proje Resimlerimiz için tıklayınız..

MAB Yıkım olarak,  Asbest Söküm Faaliyetleri, Asbest Söküm Uzmanı denetiminde, yetki belgesine sahip kişiler tarafından bünyemizde gerçekleştirilmektedir. 

Sizde profesyonel hizmetlerimizden yararlanabilir, alanında uzman çalışanlarımız ile projelerinizde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi ve iletişim için tıklayınız..

MAB Destroy İnşaat Yıkım Hizmetleri Profesyonel Bir Asbest Söküm Şirketidir. Merkezi İstanbul'da Olmak Üzere Tüm Türkiye' de Asbest Söküm Hizmetleri Vermektedir.

2022©copyrighttbn web