Yapı Yıkımında Lider Kuruluş
LOKASYON

Şişli, İstanbul

İLETİŞİM

0212 218 40 44

Mini Makineli Yıkım
Mini Makineli Yıkım, Mini İş Makineleri İle Yıkım Hizmetleri İstanbul

Daha hızlı, verimli ve düşük maliyetli bir yıkım yöntemi.

Mini İş Makineleri İle Yıkım Hizmetleri

Genellikle kat eksiltme yöntemi olarak kullanılan Mini Makineli Yıkım Yöntemi, diğer kat eksiltme yöntemlerine göre daha hızlı ve daha az maliyetlidir. Yıkımda kullanılan mini ekskavatörler 3,5 ila 5,5 ton ağırlığındaki makinelerdir. Bina üzerinde fren risklerine karşın tekerlekli ekskavatörler asla tercih edilmez. Koşullar ne olursa olsun sadece paletli ekskavatörlerin kullanılmasına izin verilir. 

Mini İş Makineleri ile Yıkım da kat eksiltme öncesi belirli tedbirler ve planlamalar yapılması zorunludur. Öncelikli olarak yıkılacak yapının mevcut statik yapısının mini ekskavatörü taşıyabilecek durumda olup olmadığının testleri ve hesaplanması yapılmalıdır. Özellikle döşemenin taşıma yükü hesaplanmalıdır. Birden fazla mini makine kullanılacak ise diğerlerinin de etki edeceği ağırlık ve vibrasyon etkisi beraberinde değerlendirilmelidir. Birden fazla mini makine kullanılabilecek ise mutlak suretle aynı aks yüküne etki ederek çalışılmamalıdır.

Kat eksiltilecek olan kata ve bir alt kata mutlak suretle 45 derece eğimli minimum 70km hızla esen rüzgarlara karşı dayanıklı ahşap paralel iskele yapılması gereklidir. Ahşap paralel iskelenin iskelet uzunluğu 6 metre olmalı ve en az 1 metresi döşemeye delinen delikten bir kata uzanmalıdır. Dış cephe sınırına parapet yok ise taşıyıcı destek atılmalı ve çelik tel ile sarılmalıdır. 

Ahşap paralel iskelenin üst kısmından sabitlenmek suretiyle bir üst döşemeye çelik halatlarla bağlantı yapılarak güçlendirilmesi gereklidir. 

Ahşap paralel iskele dış cephe çalışmalarında düşebilecek moloz parçacıklarının iskelede durdurulması önlemi olarak inşa edilir. Sulama için zemin kattan en üst kata kadar su hattı çekilir.

Yıkılacak olan yapıda asansör var ise kabin, kabin kapıları, halatlar, raylar vs sökülecek asansör boşluğu enkaz ve malzeme sevk bloğu olarak kullanılacaktır. Sökülen kapılar yerine metal korkuluklar monte edilecek ve gerekli uyarı levhaları asılacaktır. Asansör yok ise yapının en güvenli aksı tespit edilecek en aşağıdan başlamak suretiyle yukarıya doğru bir aks genişliğinde döşeme kırılarak sevkiyat bloğu açılacaktır. Yine aynı şekilde açılan boşluklar etrafına metal korkuluklar monte edilerek gerekli uyarı levhaları asılacaktır.

Mini Makineli Yıkımlarda, makine yapının en üst döşemesine konuşlandırılır. Çatı katında bulanabilecek asansör kulesi, merdiven kulesi, baca, parapet duvar vs ilk önce yıkılır. Yıkımına başlanılacak olan katın dış cephe tuğla duvarları mutlak suretle yıkım öncesi balyozlarla kırılarak alınmalıdır. Tuğla duvarlar betonarme karkas ile bağlantılı olmadığı için blok halinde kontrolsüz bir şekilde çökme yapabilir.

Birden fazla mini makine çalıştırılacak ise her birine sınır bölgesi belirlenir, işaretlenir ve birbirlerinin bölgelerine girmeleri yasaklanır. Yıkım dış cephe tarafından içeriye doğru döşemenin kırılmasıyla başlar. Orta noktalardan en güvenli bir alandan aşağıya iniş rampası hazırlanır. Rampaya sıkışması kolay küçük parçacıklı moloz doldurulur. Katın döşemesi tamamen kırıldıktan sonra makine veya makineler hazırlanan rampadan bir alt kata inerler.

Kırılan döşemelerde açığa çıkan donatılar kesilerek paketlenir ve sevkiyat bloğundan zemine sevk edilir. Kolon ve kirişler merkez noktalarından diğer bir taşıyıcıya halatla bağlanılarak sabitlenir. Daha sonra döşemeye veya kolona bağlantılı olduğu noktalardan kırıcı yardımıyla zayıflatır. Tamamen bağlantı noktasından koparılmadan mini ekskavatör yardımıyla esnetilerek alt döşemeye yatırılır. Döşeme üzerine indirilen kolon veya kiriş kırılarak küçük paçalara ayrılır ve enkaz sevkiyat bloğundan zemin kata sevk edilir.

Zemin katta bulunan yükleyici makine yardımıyla enkaz veya materyaller sevkiyat araçlarına yüklenerek bölgeden uzaklaştırılır.

Mini Makineli Yıkım Yöntemi sayesinde yüksek binaların yıkımı kısa sürelerde gerçekleştirilir. Yüksek katlı yapılarak bu makineler sayesinde kesilerek, parça parça, kat kaT, azaltılır ve bina yıkım işlemi tamamlanmış olur.

MAB Yıkım olarak, projelerimizde gerçekleştirdiğimiz Mini İş Makineleri İle Yıkım hizmetlerimiz ileri düzeyde mühendislik nosyonu, yüksek düzeyde güvenlik ve profesyonellik gerektiren bir yöntemdir.

Sizde profesyonel hizmetlerimizden yararlanabilir, alanında uzman çalışanlarımız ile projelerinizde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi ve iletişim için tıklayınız..

MAB Destroy İnşaat Yıkım Hizmetleri Profesyonel Bir Yapı Yıkım Şirketidir. Merkezi İstanbul'da Olmak Üzere Tüm Türkiye' de İnşaat Yıkım Hizmetleri Vermektedir.

Diğer Hizmetler
2022©copyrighttbn web