Yapı Yıkımında Lider Kuruluş
LOKASYON

Şişli, İstanbul

İLETİŞİM

0212 218 40 44

Yıkım Mühendisliği
Profesyonel Yıkım Mühendisliği Hizmetleri Hakkında

YIKIM METODOLOJİSİ

Yapıların inşasında statik hesaplamalarla proje oluşturulması ile her aşamanın da bu projenin takibiyle yürütülmesinde olduğu gibi yapıların yıkılması içinde YIKIM METODOLOJİSİ oluşturulur ve tüm aşamalarda bu yıkım metodolojisine uygun bir şekilde faaliyet yürütülür. Yıkım Metodolojisi, Yıkım Teknik İnceleme Raporu, Yıkım Yöntemi, Yıkım Teknik Şartnamesi, Yıkım Zaman Çizelgesi, Yıkım Risk Değerlendirme Raporu gibi içeriklere sahiptir. 

YIKIM TEKNİK İNCELEME RAPORU

Yıkım Metodolojisinde ilk olarak yıkılacak olan yapının yapı tekniği, inşaat alanı, yapının fiziki yapısı, konumu ve statik durumunu içeren bir YIKIM TEKNİK İNCELEME RAPORU çıkartılır. Yıkım inceleme raporu YIKIM UZMANI tarafından hazırlanır ve imzalanır.

YIKIM YÖNTEMİ

Yıkım uzmanının hazırladığı Yıkım Teknik İnceleme Raporu dikkate alınarak yapının özelliğine göre bir veya birkaç yıkım yöntemi seçilir. Birden fazla yıkım yöntemi seçildiğinde birbirleri arasındaki çalışma senkronizasyonu yıkım metodolojisinde açık ve net bir şekilde belirtilir.

Yıkılacak olan yapının yüksekliği doğrudan yıkım yapacak iş makinesinin erişim seviyesinden daha yüksekte olması durumunda erişim seviyesine kadar kat eksiltme yöntemi uygulanır.

YIKIM YÖNTEMLERİ

  • Dinamitle Yıkım ( Doğrudan Yıkım Yöntemi )
  • Uzun Erişimli Yıkım ( Doğrudan Yıkım Yöntemi )
  • Mini Makineli Yıkım ( Kat Eksiltme Yöntemi )
  • El Aletleriyle Yıkım ( Kat Eksiltme Yöntemi )

YIKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yıkılacak olan her bir yapıya kendine özgü fiziki ve risk şartları gözetilerek bir yıkım teknik şartnamesi düzenlenir.

YIKIM ZAMAN ÇİZELGESİ

Yıkım Metodolojisinde açıkça izahat edilen tüm çalışma performansını gün gün hangi ilerleyiş aşamasında olduğunu gösteren bir çizelge hazırlanır. Hazırlanan çizelge işin ifası esnasında süre olarak sapma olup olmadığı konusunda denetleme yapabilmeyi sağlar.

YIKIM RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

Her ne kadar Teknik olarak en güvenli yıkım yöntemi seçilse dahi yıkım işinin doğası gereği her zaman bir risk vardır. Yıkım işinin yürütülmesi esnasında olabilecek riskler risk derecesine göre önceden tahmin edilerek bir rapor hazırlanır. Hazırlanan rapor yazı şeklinde olduğu gibi ayrıca bir tablo şeklinde de hazırlanır ve Yıkım Alanının belirli yerlerine asılır.

Yıkım İşleri Ağır ve Tehlikeli İşler sınıfında yer almaktadır. Tüm faaliyetler Ağır ve Tehlikeli İşler Mevzuatına tabidir. 

Diğer Hizmetler
2022©copyrighttbn web